Welcome to Asia Advertising Technology Store

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR, WARRANTY AND REPAIR IN VIETNAM

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR, WARRANTY AND REPAIR IN VIETNAM

Đại lý miền trung

STT

Tỉnh/TP

Tên đại lý

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Thành phố Đà Đẵng

.....

......

09xxxx

2

Tỉnh Thanh Hoá

.....

......

09xxxx

3

Tỉnh Nghệ An

.....

......

09xxxx

4

Tỉnh Hà Tĩnh

.....

......

09xxxx

5

Tỉnh Quảng Bình

.....

......

09xxxx

6

Tỉnh Quảng Trị

.....

......

09xxxx

7

Tỉnh Thừa Thiên-Huế

.....

......

09xxxx

8

Tỉnh Quảng Nam

.....

......

09xxxx

9

Tỉnh Quảng Ngãi

.....

......

09xxxx

10

Tỉnh Bình Định

.....

......

09xxxx

11

Tỉnh Phú Yên

.....

......

09xxxx

12

Tỉnh Khánh Hoà

.....

......

09xxxx

13

Tỉnh Ninh Thuận

.....

......

09xxxx

14

Tỉnh Bình Thuận

.....

......

09xxxx

15

Tỉnh Kon Tum

.....

......

09xxxx

16

Tỉnh Gia Lai

.....

......

09xxxx

17

Tỉnh Đắk Lắk

.....

......

09xxxx

18

Tỉnh Đắk Nông

.....

......

09xxxx

19

Tỉnh Lâm Đồng

.....

......

09xxxx

Scroll to Top